browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sint Annaland


Sint-Annaland
(Zeeuws: Stalland) is een dorp in de gemeente Tholen in de Nederlandse provincie Zeeland. In juli 2018 telde de plaats 3688 inwoners. Sint-Annaland heeft een jachthaven aan de Krabbenkreek. De plaats was tot 1971 een zelfstandige gemeente met een oppervlakte van 16 km².

In 1476 gaf Karel de Stoute zijn halfzus Anna van Bourgondië toestemming om een schorrengebied bij het eiland Tholen te bedijken. Zij stichtte er een kerk die ze opdroeg aan haar schutspatrones, de heilige Anna, waardoor het dorp de naam Sint Annaland kreeg.
Op 23 mei 1692 werd het dorp getroffen door brand. In korte tijd gingen 56 huizen, een meestoof, een brouwerij en 34 schuren verloren. De brand is waarschijnlijk begonnen in een mestvaalt achter een huis aan de Voorstraat. Dit huis is toen door de bewoners van het dorp geplunderd.
Sint-Annaland is een ringvoorstraatdorp, met een voorstraat van de haven naar de kerk, die is omgeven door een ring. De kerk is gebouwd in 1899 als vervanging van de oude kruiskerk uit 1492. In het dorp staan twee molens, een houten standerdmolen uit 1684-85 en de ronde stenen korenmolen “De Vier Winden” uit 1847. In het gemeentehuis is, na de gemeentelijke herindeling, sinds 1973 het streekmuseum “De Meestoof” gevestigd.

Wapen

Het wapen van Sint-Annaland is van azuur (blauw) beladen met een gouden beeld van de heilige Anna. Zij draagt haar dochter Maria op de ene en het Christuskind op de andere. Het is een sprekend wapen dat op 31 juli 1817 werd bevestigd als gemeentewapen.
Uit de 17e eeuw is een wapen van keel (rood) beladen met een achtpuntige gouden ster bekend.