browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Geschiedenis Wana

Wana is als heks een belangrijk figuur in de Bergse Vastenavend.

Krabbegat is de carnavalsnaam van Bergen op Zoom gedurende de Bergse Vastenavend.
Vastenavend, zoals de viering van Carnaval in de stad wordt genoemd, heeft in Bergen op Zoom een eigen karakter en stijl. Deze stijl komt voort uit het Bourgondische carnaval, gevierd in West-Brabant, welke verschilt van de Rijnlandse variant die onder meer in Maastricht gevierd wordt.

De naam het ‘Krabbegat’ slaat terug op de ‘Meekrap’, een plant die vroeger werd gebruikt als grondstof voor de rode kleurstof alizarine en veel geteeld werd in Bergen op Zoom. Tegenwoordig bestaat deze teelt weer voor het maken van biologisch vriendelijke kleurstoffen. Het symbool van het Krabbegat is echter niet de plant, maar het dier dat in de uitspraak identiek aan haar is: de krab. Een inwoner van Krabbegat wordt een Krab genoemd.

In de periode, omstreeks 1890, ontstond ook de term ‘dweilen’. Deze term kwam voort uit de verschillende gemaskerde groepen die al zingend door de straten van bal naar bal trokken en hierbij niet zelden een straatoptreden verzorgden met een komische act. Door het grote aantal bals werd ook dit op den duur een veel geziene en goed gewaardeerd onderdeel van de vastenavend.

Omdat veel tegenstanders bang waren dat het feest uit de hand zou lopen stelde de Stichting Vastenavend bovendien een manifest op. Hierin stond hoe vastenavend dan gevierd zou worden. Dit manifest is nog steeds de basis voor de Bergse vastenavend. Op 2 maart 1946 werd Prins Nilles 1, de eerste naoorlogse prins, op een traditionele Bergse vissersschuit de stad in gevaren. Op een arrenslee werd de prins naar het stadshuis gereden, alwaar hij van de burgemeester van Bergen op Zoom de sleutel van de stad ontving. Het was voor het eerst in vijfhonderd jaar dat het stadsbestuur zich met de vastenavend bemoeide. Diezelfde dag werd bovendien de kreet “Agge mar leut et” (Als je maar plezier hebt) en de Bergse vastenavend groet, waarbij de duim van de uitgespreide linkerhand tegen de neus word gehouden, gepresenteerd.